AKCE

Zářiové hýčkání a tvoření u moře 9. - 16. 9. 2017

Brigitin plamen 3.- 5. 2.

Jarní rovnodennost 17.- 19. 3.

Techniky napojování na stromy 28. 4. - 30. 4.

Hlasokruh ženský rozvitý květenný 5. 5. - 8. 5.

Slunovratové hýčkání u moře 17. - 24. 6

Úplňková a novolunní setkání

(pro jejich četnost nedávám vždy aktuální informace o úplňku a novoluní na webové stránky, lze je však vždy najít na mých FB stránkách: Dana Colledge)

Jednotlivé akce lze rozklikat v záložkách nahoře či na hlavní stránce